برچسب: تبلیغات مدرن

اثر بخشی تبلیغات

اندازه گیری اثر بخشی تبلیغات

به طور کامل نمی توان اندازه گیری های تبلیغاتی را دقیق اندازه گیری کرد زیرا عوامل متعددی مانند ساخت یک تصویر برند، افزایش فروش،راضی نگه داشتن مشتری در مورد محصول،…